Kontakt - “ Fabrika amortizera team” d.o.o. – Beograd

 

Direkcija

Adresa direkcije:
27 mart 44, Beograd

Telefoni:
011/3244-922
011/3242-528

Tel/Fax:
011/3245-313

e-mail: amort@eunet.rs

Kontakt osobe

Pavlović Slobodan, glavni menadžer

Telefon:
011/3244-922
Mob: 063/350-264

Živković Svetomir, menadžer komercijale

Telefon:
011/3244-922
Mob: 063/759-6423

Proizvodni pogon

Adresa pogona: Vodovodska 164 B, Žarkovo, Beograd

Telefon: 011/2362-580

Kontakt osoba

Rašić Saša, menadžer proizvodnje

Telefon:
011/2362-580
Mob: 063/340-155